Saturday, May 19, 2007

ဘေလာ႕ခ္ လမ္း ညႊန္

ဒီေန႕ ...၊ အ ဖိုး တန္ လွ တဲ႕ ဘေလာ႕ခ္ ေလး တစ္ ခု အ ေၾကာင္း ေၿပာ ခ်င္ လို႔ ပါ..။
သိ ၿပီး တဲ႕ သူ မ်ား လည္း သိ ၿပီး ၾက မွာ ပါ..။
တရား ဓမၼ နဲ႕ ပတ္ သတ္ ၿပီး ေတာ႕ သူ အ ပင္ ပန္း ခံ ၿပီး ေတာ႔ ရုိက္ ၿပီး ေတာ႕ တင္ ေပး ထား တာ ပါ..။
http://usagi-cancer.blogspot.com/
သြား ေရာက္ ဖတ္ ရႈ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္..။
ပ ရ ဟိ တ မိ ဘ မဲ႕ က ေလး မ်ား အေၾကာင္း ကို သိ တဲ႕ လူ မ်ား လညး္ သူ႕ ကို ကူ ညီ ေပး လို႕ ရ ပါ တယ္။

Summary

Rest of your post

No comments: